UNIVERS

+ 2.103 substàncies actives revisades

+ 36.612 interaccions de + 1.200 principis actius

Es relaciona amb més de 18.600 medicaments autoritzats

+10.013 presentacions farmacèutiques disponibles

Interaccions sobre més de 248 grups farmacològics i farmacocinétics

+6.600 Posologies incloent les poblacions especials *

Cerca per principis actius o per grups farmacològics / farmacocinétics

S'inclouen les vies d'administració afectades per la interacció

Actualitzem i informem contínuament de noves interaccions

Inclou referències a fitxes tècniques consultades