Therapeutic © Ajuda clinica d'orientació terapèutica de farmacològica.

 

VR Medicines therapeutic és una eina d'ajuda construïda des d'una gran Base de dades per a l'orientació terapèutica farmacològica, científica i registrada amb copyright©, creada a partir de les fitxes tècniques de medicaments de la AEMPS i especialment dissenyada per a Espanya.

Què és l'Orientació terapèutica farmacològica del nostre sistema d'ajuda per al metge?

Cada vegada que es prescriu un medicament a un pacient, existeixen diferents valoracions i riscos que han de tenir-se en compte per a la correcta prescripció. Les característiques especials del fàrmac, el grup poblacional al qual pertany el pacient, la interacció amb altres medicaments ja prescrits, etc. poden comportar seriosos riscos per a la salut del pacient, per la qual cosa és summament important conèixer i entendre els riscos i resultats que puguin derivar-se d'això abans de la prescripció d'un determinat medicament.
Una informació àmplia d'informació de la terapèutica del medicament, dirigida a l'acte mèdic i totalment fiable en venir de fonts científiques oficials, disminueix els riscos i ofereix una potent eina per al metge prescriptor; aquest és l'objectiu del nostre servei.
Oferim una potent eina científica i única en el seu gènere, amb cerca tant entre les patologies, la simptomatologia del pacient i les diferents presentacions farmacèutiques de tots principis actius existents avui autoritzats, en constant actualització, ajustat a les necessitats del metge prescriptor, i amb tota la informació addicional disponible per a la totalitat de principis actius

UNA EINA IDEAL PER A METGES PRESCRIPTORS

A més de la versió web de consulta, oferim solucions integrables en sistemes de prescripció, recepta electrònica i gestió d'historials mèdics.