SISTEMES PÚBLICS DE SALUT

Presentem el nostre innovador sistema expert d'intel·ligència artificial que guia, monitora, ajuda i ofereix a metges i professionals de la salut la millor i la més segura recomanació per a les seves decisions clíniques i la dispensació de fàrmacs als seus pacients, especialment pensat per a les xarxes d'estacions clíniques dels Sistemes Públics de Salut a Espanya

BENEFICIOS PARA LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE SALUD EN ESPAÑA

1. Millora les capacitats i seguretat dels sistemes de prescripció

Actua sobre totes les fases del procés de decisions clíniques de manera silenciosa i sense pertorbar la labor del metge. A partir del motiu d'una consulta, orienta el diagnòstic, construeix els escenaris clínics de els pacients, proposa com tractar-los i com millorar el seu estat de salut. Verifica les decisions preses pel metge i professional, orienta teràpies, proposa la dispensació de fàrmacs més idònia, suggereix proves, informa alertes, ofereix recomanacions, prevé riscos.

Ofereix alertes genòmiques, afina diagnòstics i adapta tractaments segons patrons genómicos.

Ofereix funció de triatge hospitalari i prehospitalario. Avalua riscos, estableix temps, redirigeix a l'especialista indicat.

Treballa sobre llibreries científiques BigData construïdes amb informació i processos clínics procedents de fonts segures i recolzades per autoritats sanitàries.

Estalvia costos en els Sistemes públics de salut.

Calcula costos de cadascuna de les fases del procés clínic i proposa alternatives més econòmiques i eficients.

Ofereix pautes per a economitzar racionalment la realització d'actes mèdics per a cada pacient en el temps.

Prevenció de trastorns associats i induïts.

2. Implementació progressiva a la carta

Construcció modular escalable. Procés de desplegament i integració per etapes per a les diverses fases del procés clínic

Mínimes adaptacions. Treballen sobre els propis sistemes de gestió de les estacions clíniques i historials electrònics dels pacients. Procediments d'exportació a la carta segons els requeriments dels sistemes implantats.

3. Connecta amb el ciutadà Avaluador de l'estat de salut.

Quan assistir al Metge.

Ofereix consells per a cuidar la salut i millorar els hàbits de vida.

Pautes preventives i pal·liatives.

Economitzador de la despesa i actes mèdics.

Programa d'actuacions en el temps.

Agenda i control de medicació per a pacients crònics.

Entorn de dades assegurat

4. Innovació

Actua com a motor per al desenvolupament de programes de desenvolupament tecnològic i compra pública innovadora.

Ofereix el desenvolupament de nous fàrmacs segons patrons genómics