image asdad

Què és

Sistema intel·ligent d'ajuda professional per a la presa de decisions clíniques i farmacoterapéuticas

Ens importa el metge i la seva seguretat.

Per això li oferim eines d'última generació, per a estalviar-li temps en la millor presa de decisions en els seus tractaments farmacològics amb les nostres quatre grans eines.

 • Orientació terapèutica
 • Alertes d'interaccions
 • Dispensació farmacològica
 • Eines farmacològiques

La nostra intel·ligència és servida directament en la seva estació clínica, amb una integració amb el seu sistema d'informació existent o mitjançant la subscripció puntual d'aplicacions de consulta per a tots els dispositius

Per a Què

AJUDA CLÍNICA DE CONEIXEMENT FARMACOLÒGIC

 • Anticipi's i conegui els riscos i resultats abans de la prescripció
 • Eviti problemes al pacient coneixent els possibles efectes del seu tractament
 • Valori riscos i possibilitats de tractaments al seu diagnòstic
 • Identifiqui totes les accions farmacològiques dels medicaments
 • Dispensació de fàrmacs als pacients amb les adaptacions necessàries al seu perfil genómic

Per a qui

Per a qui
 • Assistència Primària
 • Urgències
 • Ingrés Hospitalari
 • Especialitats

Característiques

Eines All-in-one de suport per al metge:
Analitza entre les patologies i simptomatologies les diferents presentacions farmacèutiques de principis actius autoritzats
Estacions Clíniques intel·ligents:
Anàlisi heurística d'última generació per a deduir interaccions teòriques sobre la base de grups farmacològics i grups funcionals
Solució Global Internacional
Que incorpora alertes i avisos de Seguretat informats per la European Medicines Agency (EMA) i la Food and drug Administration dels EUA (FDA).
Garantia de fonts autoritzades:
Informació àmplia, dirigida a l'acte mèdic totalment fiable basada en les Fonts oficials de les fitxes tècniques de la AEMPS dissenyada per a Espanya.
Llibreries científiques exportables
Construïdes amb informació i processos clínics procedents de fonts segures i recolzades per autoritats sanitàries.
Tractament Big DATA – Intel·ligència artificial
Eina dotada d'un motor farmacoterapéutic d'intel·ligència artificial sobre una plataforma de continguts clínics i farmacèutics BigData

Solucions